Rapportomslag Platsens betydelse för polisarbete

Platsens betydelse för polisarbete

Empiriskt stöd och policyrekommendationer

I den här rapporten sammanfattar professor David Weisburd och hans kolleger resultaten från ett spännande och relativt nytt forskningsfält.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Fokus på brottsintensiva platser

Det finns stor potential för polisen att effektivisera sitt brottsförebyggande arbete genom att rikta fokus på små, avgränsade platser med hög brottslighet, så kallade hot spots, så att de blir tryggare för de personer som besöker, bor eller arbetar där.

Rapporten beskriver inte endast forskningsresultat utan kan även inspirera polisen i deras roll som brottsförebyggande aktör. Ett mer effektivt brottsförebyggande arbete från polisens sida skulle innebära färre brottsoffer och även betydligt lägre kostnader för samhället.

Fakta om publikationen

Författare: David Weisburd, Cody W. Telep And Anthony A. Braga m.fl.
Publikationsår: 2010

Rapport: 2010:11
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-55-1
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-390

Kundkorg

Summa: