Rapportomslag Frivården i Sverige

Frivården i Sverige

En kartläggning

Påföljden skyddstillsyn infördes redan i 1965 års brottsbalk, medan villkorlig dom med samhällstjänst har funnits som en permanent påföljd sedan 1999. År 2009 fick Brå i uppdrag av regeringen att genomföra en kartläggning av innehållet i frivårdspåföljderna.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Riktar sig mot rättsväsendet

Kartläggningen har särskilt fokus på vad som utmärker de klientgrupper som är föremål för påföljderna, vilka stöd- och kontrollåtgärder som påföljderna omfattar och hur misskötsamhet hanteras. Rapporten vänder sig i första hand till regering och riksdag samt anställda inom rättsväsendet. Den vänder sig också till anställda inom andra myndigheter eller organisationer som på olika sätt kommer i kontakt med personer dömda till skyddstillsyn eller villkorlig dom med samhällstjänst.

Fakta om publikationen

Författare: Nina Jelver, Linus Nordenskär, Louise Yngve, Stina Holmberg
Publikationsår: 2010

Rapport: 2010:10
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-409

Kundkorg

Summa: