Rapportomslag Hatbrott 2009

Hatbrott 2009

Någon har skickat sms med kränkande innehåll till Maya. I sms:et står "Judar är orsaken till alla problem i världen". Ovanstående är ett typiskt exempel på ett antisemitiskt hatbrott och ett citat ur Hatbrott 2009.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Om utsatthet och motiv till brott

Rapporten är en sammanställning av statistik över brottsanmälningar där det i motivbilden ingår hatbrott på grund av etnisk bakgrund, religiös tro, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet i Sverige år 2009. Ett hatbrott kan vara allt från ett mord till kränkande klotter på någons husvägg — vad som avgör om det är ett hatbrott eller inte är motivet till brottet.

Även om oenighet råder om vad som bör inkluderas i termen hatbrott råder internationell enighet om att händelsen är ett resultat av bristande respekt för mänskliga rättigheter och människors lika värde. Uppgifter om hatbrott har redovisats i Sverige sedan 1993.

I Hatbrott 2009 redovisas uppgifter om utsatthet för hatbrott utifrån målsägandeuppgifter och den Nationella trygghetsundersökningen (NTU). Dessutom redogör rapporten för hur stor andel av hatbrottsanmälningarna som personuppklarats och i hur hög grad personer som misstänks för hatbrott är brottsligt belastade. I rapporten ges även information om huruvida hatbrotten är vit makt-ideologiskt motiverade, om de personer som misstänks för brotten samt om hatbrottens regionala fördelning.

Fakta om publikationen

Författare: Anna Molarin, Anna Frenzel
Publikationsår: 2010

Rapport: 2010:12
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-57-5
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-387

Kundkorg

Summa: