Rapportomslag Karteller och korruption

Karteller och korruption

Otillåten påverkan mot offentlig upphandling

Den offentliga sektorn kan drabbas av otillåten påverkan vid upphandling för inköp av varor och tjänster.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Allvarlig ekonomisk brottslighet

Den ena formen av otillåten påverkan är karteller. Företag kan sätta konkurrensen åt sidan genom olagligt kartellsamarbete. Den andra formen är korruption som är direkt riktad mot personer inom den offentliga sektorn som arbetar med upphandling. Båda handlar om ekonomisk brottslighet på hög nivå och om stora ekonomiska värden som drabbar hela samhället.

Rapporten lägger en grund för fortsatt forskning med fokus på att motverka karteller och korruption vid offentlig upphandling. Rapporten är finansierad av Konkurrensverket.

Fakta om publikationen

Författare: Jonas Norin Östin, Olle Nygårds, Hans Sjögren, Helen Forslind, Lars Korsell
Publikationsår: 2010

Rapport: 2010:9
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-393

Kundkorg

Summa: