Rapportomslag Nationella Trygghetsundersökningen 2009

NTU 2009

Om utsatthet, trygghet och förtroende

Den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) belyser frågeställningar om utsatthet för brott, trygghet, förtroende för rättsväsendet och brottsutsattas erfarenheter av kontakter med rättsväsendet, både på nationell och på regional nivå.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Nya dimensioner i årets rapport

Resultat finns för Sveriges olika län och även för 31 av landets kommuner. I årets rapport har avsnittet om kontakter med rättsväsendet utökats och innehåller fler dimensioner av brottsutsattas möte med polisen än tidigare.

NTU är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning, och i denna publikation redovisas resultaten för den fjärde undersökningen, NTU 2009, tillsammans med jämförelser med resultaten från tidigare års undersökningar. Underlaget utgörs av nära 14 000 personer som i telefonintervjuer svarat på frågor om utsatthet för brott, trygghetsupplevelse, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

För den specialintresserade finns metodbeskrivning och frågeformulär samlade i NTU 2009 Teknisk rapport (2010:3).

Fakta om publikationen

Författare: Åsa Irlander, Lars Westfelt
Publikationsår: 2010

Rapport: 2010:2
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-43-8
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-404

Kundkorg

Summa: