Rapportomslag Utökad frigång och återfall

Utökad frigång och återfall

Slutrapport om 2007 års reform av utslussning i Kriminalvården

För att förbättra intagnas möjlighet att återanpassas i samhället och minska risken för återfall i brott finns möjligheten till utslussning från anstalt. Utslussning innebär att den intagne under en period innan frigivning får större frihet, men med bibehållet stöd och kontroll från Kriminalvården.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Granskning av effekter av lagändring

Den 1 januari 2007 genomfördes ett antal lagförändringar i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt gällande regleringen av utslussningsåtgärderna. Syftet var att ge fler personer möjlighet till utslussning under längre tidsperioder och att öka flexibiliteten i åtgärderna. Förändringarna innebar i stora drag att utökad frigång ersatte IÖV-utsluss, de tidigare §34-placeringarna ersattes av vårdvistelser och möjligheten till utslussning via halvvägshus infördes.

Brå har av regeringen fått i uppdrag att granska hur lagförändringarna har påverkat utslussningsåtgärderna. I två tidigare delrapporter har Brå redogjort för vilka konsekvenser lagändringarna har fått för utslussningsformerna, och hur förändringarna har påverkat den sociala situationen för de individer som fått utslussning. Denna slutrapport har främst fokus på utökad frigång, där den intagne får tillbringa utslussningsperioden i sitt hem under elektronisk övervakning via en fotboja. Rapporten innehåller en återfallsanalys och en redovisning av brottsoffers syn på fotboja.

Rapporten vänder sig främst till regering och riksdag, Kriminalvården och andra aktörer inom rättsväsendet.

Fakta om publikationen

Författare: Emma Ekström
Publikationsår: 2010

Rapport: 2010:8
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-385

Kundkorg

Summa: