Rapportomslag Brottsoffers kontakter med rättsväsendet

Brottsoffers kontakter med rättsväsendet

En fördjupande studie utifrån Nationella trygghetsundersökningen 2006—2008 och intervjuer med fokusgrupper

Ett bra och professionellt bemötande av brottsoffer är viktigt av många anledningar. Om rättsväsendets aktörer skapar trygghet ökar det såväl möjligheterna för den utsatte att återhämta sig som för att rättsprocessen blir rättssäker och effektiv.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Fokus på personer utsatta för brott

Att brottsoffer blir väl bemötta av polis, åklagare och domstolar är viktigt för allmänhetens förtroende för rättsväsendet. I denna rapport studeras brottsutsattas kontakter med samtliga delar av rättsväsendet. Vilka har mest negativa erfarenheter av rättsväsendet? Är erfarenheterna kopplade till vilket förtroende man känner för rättsväsendet? Hur stort är de brottsutsattas behov av stöd och hjälp? Det är några av frågorna som Brå söker svar på.

Med hjälp av statistiska analyser utifrån Nationella trygghetsundersökningen (NTU) ger rapporten en generell bild av brottsoffrens situation. Intervjuer i fokusgrupper med brottsutsatta ungdomar samt kvinnor och män utsatta för relationsvåld ger en fördjupning. Deras personliga berättelser skapar förståelse och ger liv åt statistikens standardiserade svar.

Fakta om publikationen

Författare: Madeleine Blixt, Klara Hradilova Selin, Olle Westlund
Publikationsår: 2010

Rapport: 2010:1
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-47-6
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-412

Kundkorg

Summa: