ECPA 2009

Nio bidrag till den svenska uttagningstävlingen

ECPA är en europeisk tävling i brottsförebyggande arbete. År 2009 var temat för  tävlingen Förebyggande av brott och viktimisering bland barn och ungdomar.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Om ECPA

ECPA anordnas i slutet av varje år av EU:s ordförandeland och EU:s brottförebyggande nätverk (EUCPN).

Kundkorg

Summa: