Rapportomslag Hatbrott 2008 Teknisk rapport

Hatbrott 2008. Teknisk rapport

Hatbrottsstatistikens innehåll är omfattande och syftet med denna rapport är att ge en utförlig teknisk beskrivning av undersökningens genomförande.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Förändringar i metoder och definitioner

Urvalet för att producera hatbrottsstatistiken samt hur hatbrott definieras har ändrats från och med år 2008. I denna rapport beskrivs metodförändringen som skett under år 2008, då urvalet utökats med polisens egna markerade hatbrott i RAR.

En kvalitetsgranskning av anmälningar med detta nya hatbrottsfält har skett vid Brå under hösten 2008. De RAR-markerade anmälningarna hos polisen har matchats mot Brå:s hatbrottsstatistik som bygger på ett annat urval. Resultaten presenteras i detalj i denna rapport, som visar att en kombination av delurval är lämpligast.

Den tekniska rapporten för hatbrottsstatistiken är en nyhet för år 2008. Målgruppen för denna rapport är läsare med specialintresse i de metodologiska aspekterna av undersökningen. För resultaten från hatbrottsstatistiken hänvisas till huvudrapporten, Brå-rapport 2009:10.

Fakta om publikationen

Författare: Klara Klingspor, Anna Molarin
Publikationsår: 2009

Rapport: 2009:11
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-345

Kundkorg

Summa: