Rapportomslag Våldsam politisk extremism

Våldsam politisk extremism

Antidemokratiska grupperingar på yttersta höger- och vänsterkanten

Demonstranter drabbar samman med motdemonstranter, poliser utsätts för stenkastning och myndigheter och småföretagare drabbas av skadegörelse. Det är allt exempel på våldsam politisk extremism.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Kartläggning av våldsam extremism i Sverige

I Sverige finns politiska krafter som är mot demokratin och de värden som det demokratiska samhället står för. På ena sidan finns grupperingarna inom vit makt-miljön. De vill införa ett upplyst diktatoriskt ledarskap. På den andra sidan finns den autonoma miljön med det klasslösa samhället som vision. Till den autonoma miljön hör också enfrågegrupperingar som djurrättsaktivister.

Kännetecknande för vit makt-miljön och den autonoma miljön är att våld och andra brott accepteras som ett led i den politiska kampen. Vissa personer inom miljöerna begår sådana brott. Rapporten Våldsam politisk extremism handlar om dessa personer och deras extremistiska brott, de miljöer de tillhör och de ideologier som rättfärdigar deras kriminalitet. Till detta kommer en rad förslag på brottsförebyggande åtgärder.

Studien, som är en kartläggning av den våldsamma extremismen inom vit makt-miljön och den autonoma miljön, har gjorts av Brottsförebyggande rådet och Säkerhetspolisen i samarbete på uppdrag av regeringen.

Fakta om publikationen

Författare: Lars Korsell, Johan Olsson, Anette Nyqvist, Daniel Vesterhav, Johanna Skinnari, Hanna Nilsson Sahlin, Ahn-Za Hagström, Anna-Lena Lodenius, Eva Sundström, Patrik Baard, Jan Carle
Publikationsår: 2009

Rapport: 2009:15
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-32-2
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-351

Kundkorg

Summa: