Rapportomslag Hatbrott 2008

Hatbrott 2008

Rapporten är en sammanställning av brottsanmälningar där det i motivbilden ingår hatbrott på grund av etnisk bakgrund, religiös tro, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet i Sverige år 2008.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Utökad definition av hatbrott

Ett hatbrott kan vara allt från ett mord till kränkande klotter på någons husvägg - vad som avgör om det är ett hatbrott eller inte är motivet till brottet.

Definitionen av hatbrott i hatbrottsstatistiken har ändrats från och med år 2008 bland annat genom att det främlingsfientliga motivet utökats till att även omfatta hatbrott som sker mellan minoritetsgrupper samt av minoritetsgrupper mot majoritetsgrupper. Uppgifter om hatbrott har redovisats i Sverige sedan år 1993.

I Hatbrott 2008 redovisas uppgifter om utsatthet för hatbrott utifrån målsägandeuppgifter och den Nationella trygghetsundersökningen (NTU). Dessutom redogör rapporten för hur stor andel av hatbrottsanmälningarna som personuppklarats och i hur hög grad personer misstänkta för hatbrott är brottsligt belastade. I rapporten ges även information om huruvida hatbrotten är vit makt-ideologiskt motiverade, om personer som misstänks för brotten samt om hatbrottens regionala fördelning.

Fakta om publikationen

Författare: Klara Klingspor, Anna Molarin
Publikationsår: 2009

Rapport: 2009:10
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-29-2
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-364

Kundkorg

Summa: