Rapportomslag Förbättrat stöd till unga brottsoffer

Förbättrat stöd till unga brottsoffer

En utvärdering av Brottsofferjourernas Riksförbunds projekt

För att utveckla arbetet för unga brottsoffer startade Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) hösten 2005 ett treårigt projekt med syftet att bättre kunna nå och hjälpa unga brottsoffer. Brå ombads utvärdera projektet, som finansierades av Allmänna arvsfonden. I denna rapport redovisas utvärderingen.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Grund för utvecklingsarbete

Utvärderingen vänder sig främst till dem som arbetar inom BOJ.  De verksamheter som finns för att hjälpa och stödja brottsoffer har i stor utsträckning varit inriktade främst på vuxna och det är Brås förhoppning att rapporten ska kunna vara ett värdefullt underlag i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Fakta om publikationen

Författare: Linda Jarl
Publikationsår: 2009

Rapport: 2009:9
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-350

Kundkorg

Summa: