Rapportomslag Våld mot kvinnor och män i nära relationer

Våld mot kvinnor och män i nära relationer

Våldets karaktär och offrens erfarenheter av kontakter med rättsväsendet

Våld mot kvinnor har alltmer börjat diskuteras som ett omfattande samhällsproblem. Många studier visar att en stor del av detta våld sker i nära relationer, det vill säga förövaren är en nuvarande eller tidigare partner.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Ökat fokus på män som utsätts för våld

Även det våld som begås mot män i nära relationer har börjat uppmärksammas.  Samtidigt saknas kunskap om i vilken utsträckning män blir utsatta för relationsvåld.

Med hjälp av resultat från den Nationella Trygghetsundersökningen (NTU) om allmänhetens utsatthet för brott och mötet med rättsväsendet belyser rapporten hur våld i nära relationer ser ut och vilken omfattning det har. Ett särskilt avsnitt ägnas åt vad offer för relationsvåld har för erfarenheter av rättsväsendet och vilket förtroende de har för rättsväsendets olika aktörer.

Fakta om publikationen

Författare: Klara Hradilova Selin
Publikationsår: 2009

Rapport: 2009:12
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-30-8
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-344

Kundkorg

Summa: