Orsaker till brott bland unga och metoder att motverka kriminell utveckling

En kunskapsinventering

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Det finns ett stort antal olika handlingar som är straffbelagda i Sverige. Den direkta orsaken till att många ändå begår sådana handlingar varierar från fall till fall, från brott till brott, mellan personer och mellan situationer. Vissa handlingar sker spontant i stundens hetta, andra sker efter kallt övervägande. Man stjäl en sak för att man själv vill ha den, för att man tänker sälja den eller för att man får en kick av det. Man slår därför att man är arg eller för att man känner sig kränkt. Man använder narkotika för att få ett rus, för att det är spännande eller bara för att kunna säga att man provat. Man bryter sig in i en minkfarm för att man är djurrättsaktivist.

Listan på brottsliga handlingar och varierande motiv kan göras lång. Går det att se någon gemensam nämnare bakom alla dessa handlingar? Vilka faktorer påverkar risken för brottslighet? Och vilka förklaringar kan ges till att vissa individer kan antas ha en större benägenhet att begå brott än andra?

Syftet med Brås framställning är delvis att belysa hur sådana frågor besvarats inom de viktigaste kriminologiska teorierna och att återge centrala forskningsresultat inom området. Vi behandlar även forskning som rör åtgärder mot ungdomsbrottslighet.

Fakta om publikationen

Författare: David Shannon, Jonas Ring
Publikationsår: 2009
Antal sidor: 64

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-36

Vilka faktorer påverkar risken för brottslighet? Och vilka förklaringar kan ges till att vissa individer kan antas ha en större benägenhet att begå brott än andra?

Kundkorg

Summa: