Rapportomslag Nationella trygghetsundersökningen 2008 - Teknisk rapport

Nationella trygghetsundersökningen 2008. Teknisk rapport

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) genomfördes för första gången år 2006 och den här undersökningen, NTU 2008, är den tredje i ordningen. I denna rapport redogörs utförligt för de tekniska aspekterna av Nationella trygghetsundersökningen.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Om undersökningens genomförande

NTU:s innehåll är omfattande och täcker in både känsliga frågor om utsatthet för brott och komplexa fenomen som trygghet och förtroende, vilket ställer särskilda krav på undersökningens utförande. I rapporten redogörs för formulärets uppbyggnad, undersökningens genomförande och möjliga felkällor samt vad som gjorts för att minimera effekterna av dessa felkällor. Målgrupp för den tekniska rapporten är därför läsare med specialintresse för de metodologiska aspekterna av undersökningen. För resultaten från undersökningen hänvisas till huvudrapporten NTU 2008 (2009:2)

Fakta om publikationen

Författare: Åsa Irlander, Jennie Wigerholt
Publikationsår: 2009

Rapport: 2009:3
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-370

Kundkorg

Summa: