Rapportomslag Utvärdering av Kronobergsmodellen

Utvärdering av Kronobergsmodellen

En polisiär arbetsmetod för att förebygga våld i offentlig miljö

Ungdomar som är berusade ute på stan löper en ökad risk att bli inblandade i våldssituationer. Polisen utvecklat  ett arbetssätt som kallas Kronobergsmodellen, en arbetsmetod som syftar till att begränsa ungdomars alkoholdrickande i offentlig miljö och på så sätt minska den alkoholrelaterade våldsbrottsligheten bland unga.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Brottsförebyggande arbetsmetod

Kronobergsmetoden innebär bland annat att man för att i förlängningen uppnå en minskning av den alkoholrelaterade våldsbrottsligheten gör det mindre attraktivt för ungdomarna att berusa sig och minskar tillgången på alkohol genom att arbeta mot langare.

Brå har utvärderat Kronobergsmodellen i sju polisområden och utvärderingen visar lovande resultat. Brå bedömer att arbetsmetoden kan fungera förebyggande mot våldsbrott. Utvärderingen är ett samarbetsprojekt med Rikspolisstyrelsen och har gjorts på uppdrag av regeringen.

Fakta om publikationen

Författare: Agnes Alm
Publikationsår: 2009

Rapport: 2009:5
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-28-5
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-349

Kundkorg

Summa: