Rapportomslag Polisens möte med organiserad brottslighet

Polisens möte med organiserad brottslighet

En undersökning om otillåten påverkan

Organiserad brottslighet har ett intresse av att hindra polisers yrkesutövning. Det kan ske på många olika sätt. Otillåten påverkan är ett sådant och sker oftast i form av trakasserier och hot och mer sällan genom våld, skadegörelse eller korruption.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Många olika typer av brottslighet

I denna rapport undersöks otillåten påverkan från organiserad brottslighet mot poliser och civilanställda inom polismyndigheterna.

Den typ av organiserad brottslighet som avses i denna rapport omfattar så skilda grupperingar som ungdomsgäng som befinner sig i utkanten av organiserade kriminella verksamheter, till nätverk som specialiserat sig på en specifik illegal vara eller tjänst. Däremellan återfinns förortsgäng, mc-gäng, fängelsegäng och politiska extremistgrupperingar.

Rapporten bygger på enkäter som skickats till poliser och civilanställda, intervjuer med bland annat utsatta poliser och påverkare med koppling till organiserad brottslighet, och deltagande observationer.

Fakta om publikationen

Författare: Patrik Baard, Johanna Skinnari, Lars Korsell, Linda Weding, Anita Heber
Publikationsår: 2009

Rapport: 2009:7
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-27-8
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-342

Kundkorg

Summa: