Rapportomslag Effekter av anti-mobbningsprogram - Vad säger forskningen?

Effekter av anti-mobbningsprogram - vad säger forskningen?

Anti-mobbningsprogram är effektiva instrument för att minska mobbning. Det visar den hittills mest omfattande genomlysningen i världen av utvärderingar av anti-mobbningsprogram.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Översikt av åtgärder mot mobbning

Denna skrift presenterar studiens huvudresultat samt komponenter i de olika programmen som är viktiga för att minska mobbning. Skriften beskriver även aktuell svensk lagstiftning om mobbning, former för tillsyn av skolors förebyggande arbete mot mobbning samt anti-mobbningsprogrammens eventuella förebyggande effekter på andra skolproblem än mobbning.

Fakta om publikationen

Författare: Per Alvant
Publikationsår: 2009

Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-25-4
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-379

Kundkorg

Summa: