Rapportomslag Olika förundersökningsledare - Olika beslut

Olika förundersökningsledare - olika beslut

Polisens arbete med misshandel mellan obekanta

På uppdrag av Rikspolisstyrelsen har Brå tidigare publicerat två studier om polisens arbete med misshandel mellan obekanta (Rapport 2007:12 och 2009:1). Studierna syftar till att klargöra hur stor andel av anmälningar om misshandel mellan obekanta som blir föremål för en utredning samt hur mycket uppklaringen skulle kunna öka. Denna rapport är ett komplement till de två tidigare.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Fokus på förundersökningsledare

I de tidigare studierna har undersökts vad som påverkar om en anmälan utreds eller inte, utifrån förutsättningarna och omständigheterna i anmälan. Denna gång ligger fokus istället på vilken betydelse det har vem som är förundersökningsledare om en anmälan utreds. I ett rättssäkert samhälle är det viktigt att ärenden hanteras någorlunda lika av olika förundersökningsledare på olika platser i landet.

Rapporten vänder sig främst till polisen och det är Brå:s förhoppning att den ska kunna vara ett värdefullt underlag i deras fortsatta arbete med att höja uppklaringen för mängdbrott. Ytterligare målgrupper är åklagarväsendet och andra som är intresserade av polisens arbete.

Fakta om publikationen

Publikationsår: 2009

Rapport: 2009:8
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-337

Kundkorg

Summa: