Rapportomslag Grövre våld i skolan

Grövre våld i skolan

Mot bakgrund av dödskjutningen på Jokelaskolan i Finland år 2007, då åtta människor sköts till döds, och andra grova våldsbrott i skolor, fick Brå i uppdrag från Utbildningsdepartementet att kartlägga grövre våldsbrott i skolan.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Ovanligt med grovt våld i svenska skolor

Av de olika kunskapskällor som studerats i rapporten framgår att de allra grövsta formerna av våld är mycket ovanliga i den svenska skolan. Samtidigt står det också klart att lindrigare våld, hot, mobbning och andra former av kränkningar ökar riskerna för att också allvarligare våld kan inträffa. Det finns alltså också av den orsaken all anledning att fortsätta skolornas förebyggande arbete mot mobbning, kränkningar och våld.

Olika slag av insatser kan öka de vuxnas möjligheter att få reda på vilka problem som finns bland elever innan de tar sig uttryck i våld. Utifrån forskningslitteraturen och de övriga resultat vi finner i våra studier, identifierar Brå fyra områden där konkreta förebyggande åtgärder kan formuleras och utvecklas.

Fakta om publikationen

Författare: Felipe Estrada, Sven Granath, David Shannon, Nina Törnqvist
Publikationsår: 2009

Rapport: 2009:6
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-26-1
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-371

Kundkorg

Summa: