Rapportomslag Målsägandebiträde

Målsägandebiträde

En beskrivning av lagens tillämpning

Regeringen gav i juni 2008 i uppdrag åt Brottsförebyggande rådet att studera hur lagstiftningen används i dag och hur ofta och vid vilka typer av brott målsägandebiträden förordnas.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Lagen omfattar flera typer av brott

Det finns inte mycket information samlad om hur systemet med målsägandebiträden används i Sverige. Lagen om målsägandebiträde (1988:609) infördes år 1989 för att ge stöd åt kvinnor som utsatts för våldtäkt och andra sexualbrott. Den har efter sin tillkomst utökats ett antal gånger till att i dag omfatta målsägande vid flera olika typer av brott.

Fakta om publikationen

Författare: Jonas Öberg, Stina Holmberg
Publikationsår: 2009

Rapport: 2009:4
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-341

Kundkorg

Summa: