Rapportomslag Sexuell människohandel

Sexuell människohandel

En fråga om tillgång och efterfrågan

Denna rapport riktar fokus på sexuell människohandel i Sverige med utgångspunkt i två perspektiv: tillgång och efterfrågan. Genom att hela traffickingkedjan skildras — från rekryteringen av kvinnor i ursprungsländerna fram till mötet med de svenska sexköparna — har också förslag på brottsbekämpande strategier och metoder som täcker hela verksamheten formulerats.

ISBN: ISBN 978-91-86027-17-9
Pris för tryckt rapport 178 SEK inkl. moms
Lägg till

Enkel logik bakom svåra brott

... Dagen efter skjutsades hon till ny kund och lydde organisatören för att hon nu var rädd. Hon hade fyra till fem kunder per dag och fick inte ta del av betalningen [...].

Ovanstående citat är en anteckning ur ett förundersökningsmaterial. Runt om i världen pågår en ständig handel med människor för sexuella ändamål, där kvinnor rekryteras och transporteras från ursprungsländer till ett annat land för att sälja sexuella tjänster.

Trots att människohandel är en världsomfattande och komplex företeelse är logiken bakom inte särskilt komplicerad. En tillgång på sexuella tjänster upprättas för att svara på den efterfrågan som finns, och balansgången däremellan bibehålls med hjälp av olika kriminella aktörer och grupper som står för logistiken.

Denna rapport riktar fokus på sexuell människohandel i Sverige med utgångspunkt i två perspektiv: tillgång och efterfrågan. Genom att hela traffickingkedjan skildras — från rekryteringen av kvinnor i ursprungsländerna fram till mötet med de svenska sexköparna — har också förslag på brottsbekämpande strategier och metoder som täcker hela verksamheten formulerats.

Fakta om publikationen

Författare: Malin Forsman, Lars Korsell
Publikationsår: 2008

Rapport: 2008:24
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-17-9
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-296

Kundkorg

Summa: