Kulturarvsbrott

Den här boken ger en översikt av den kulturarvsbrottslighet som sker i Sverige. Boken beskriver också närmare ett antal kulturarvsbrott som har fått uppmärksamhet under senare år. Några av dessa har även gett eko internationellt, däribland kuppen mot Moderna museet och rånet mot Nationalmuseum.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Brott som drabbar oss alla

Brott som riktar sig mot kulturarvet är en brottslighet som i grunden drabbar oss alla. Kulturarvet är vår historia samtidigt som nya generationer bygger vidare på det. För att kunna öka skyddet för kulturföremål och fornlämningar har brottsbekämpande och kulturvårdande myndigheter samverkat kring kunskapsuppbyggnad och förebyggande insatser och här kan också allmänheten få en ökad förståelse. Skärpt vaksamhet från alla kan bidra till att motverka fortsatta brott. Den här forskningsrapporten är utgiven i samarbete med Riksantikvarieämbetet.

Fakta om publikationen

Författare: Linda Källman, Lars Korsell
Publikationsår: 2008
Antal sidor: 186

Publikationsnummer: ISBN 978-91-7209-520-5
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-465

Kundkorg

Summa: