Rapportomslag Kriminalstatistik 2007

Kriminalstatistik 2007

Redovisning av den officiella kriminalstatistiken

Publikationen Kriminalstatistik, som utkommer varje år, ger en samlad redovisning av den officiella kriminalstatistiken. Redogörelsen för år 2007 har i allt väsentligt samma utformning som den närmast föregående.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Fakta om publikationen

Redaktör: Leif Petersson
Publikationsår: 2008

Rapport: 2008:17
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-02-5
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-309

Kundkorg

Summa: