Rapportomslag Behandling av narkotikamissbrukare i fängelse

Behandling av narkotikamissbrukare i fängelse

En effektstudie

En stor del av de intagna i fängelse är narkotikamissbrukare och deras risk att återfalla i nya brott efter frigivningen är mycket hög.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Positiva effekter

Mot denna bakgrund pågår sedan några år tillbaka en särskild satsning inom Kriminalvården med syfte att motivera och erbjuda intagna missbrukare behandling. Inom ramen för denna satsning har sex särskilda behandlingsanstalter inrättats, kompletterat med enstaka behandlingsavdelningar på andra anstalter — totalt runt 800 platser.

I denna rapport redovisas resultaten från en utvärdering som Brå gjort av satsningens effekter på återfall. Den visar att satsningen totalt sett har haft positiva effekter. Störst effekt tycks vården i anstalt ha om den pågår under en inte alltför kort tid och kombineras med en utslussningsperiod på ett behandlingshem.

Utvärderingen är gjord på uppdrag av regeringen.

Fakta om publikationen

Författare: Jonas Öberg, Stina Holmberg
Publikationsår: 2008

Rapport: 2008:18
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-09-4
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-329

Kundkorg

Summa: