Rapportomslag Barn som begått brott

Barn som begått brott

Socialtjänstens och polisens åtgärder

I Sverige är barn under 15 år inte straffmyndiga och kan alltså inte dömas till en påföljd för sitt brott. Men innebär då det att samhället inte alls reagerar på deras handling? Det är den frågan som belyses i föreliggande rapport.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Socialtjänsten har huvudansvar

Betydelsen av tidiga insatser när ett barn börjar begå brott är något som ofta lyfts fram både av forskare och i den allmänna debatten. Från Brå:s tidigare rapport Barn som begår brott. Polisens hantering av misstänkta personer under 15 år (Rapport 2007:16) vet vi att minderårigas brott sällan leder till en polisutredning. Den myndighet som har huvudansvaret för åtgärder för denna åldersgrupp är inte polisen utan socialtjänsten.

I denna rapport studeras hur socialtjänsten agerar när de får in en polisanmälan rörande ett barn under 15 år. Polisförhörets roll, i de fall ett sådant äger rum, belyses också närmare. Slutligen görs ett försök att studera den viktiga frågan om huruvida polisförhör av barn under 15 år som begått brott har en återfallsförebyggande effekt.

Rapporten vänder sig både till rättsväsendet och socialtjänsten. Förhoppningen är att den kan tjäna som underlag för diskussioner om hur samhället bör agera när barn under 15 år begår brott.

Fakta om publikationen

Författare: Linda Jarl, Stina Holmberg, Jonas Öberg
Publikationsår: 2008

Rapport: 2008:11
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-04-9
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-303

Kundkorg

Summa: