Rapportomslag Mentorskaps inverkan på återfall i brott

Mentorskaps inverkan på återfall i brott

Mentorskap som metod för att förebygga brott och annat destruktivt beteende tilldrar sig allt större intresse. Metoden innebär vanligtvis att en erfaren person ger en ung person med särskilda behov stöd, råd och vägledning i syfte att förbättra den unges möjligheter i livet. Men hur väl fungerar det?
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Om det aktuella kunskapsläget

För att öka kunskapen om mentorskapets inverkan har Brå anlitat internationella forskare för att göra en systematisk genomgång av den befintliga forskningen om förebyggande effekter av mentorskap. Genom att söka upp och lägga samman de bästa utvärderingarna på området, kan forskarna i denna rapport presentera kunskapsläget. De redogör för vilken forskning som finns och vilka sammantagna effekter som utvärderade försök med mentorskap har visat sig ha på de ungas brottslighet.

Darrick Jolliffe är docent i kriminologi vid Kriminologiska institutionen, University of Leicester.
David P. Farrington är professor i kriminalpsykologi vid Kriminologiska institutionen, University of Cambridge.

Fakta om publikationen

Författare: Darrick Jolliffe, David P. Farrington
Publikationsår: 2008

Rapport: 2008:7
Publikationsnummer: ISBN 978-91-85664-93-1
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-328

Kundkorg

Summa: