Rapportomslag Brottsoffers benägenhet att polisanmäla brott

Brottsoffers benägenhet att anmäla brott

De flesta brott som allmänheten utsätts för blir inte polisanmälda. Denna rapport handlar om vad som ligger bakom brottsoffers vilja eller ovilja att anmäla brott.
ISBN: ISBN 978-91-85664-96-2
Pris för tryckt rapport 139 SEK inkl. moms
Lägg till

Stort urval ger detaljerade resultat

Förhållanden som blir belysta i rapporten är exempelvis i vilken mån brottsoffren uppger att de inte vänder sig till det svenska rättsväsendet på grund av risk för repressalier eller för att de helt enkelt inte har förtroende för myndigheterna.

Analysen bygger på flera tusen intervjuer med ett representativt urval av brottsoffer som ingått i Nationella trygghetsundersökningen (NTU) år 2006 och 2007. Tack vare materialets storlek kan Brå, mer i detalj än vad som tidigare varit möjligt i Sverige, beskriva vilka grupper i befolkningen som av olika anledningar väljer att, eller avstår från att, polisanmäla brott.

Studien vänder sig till anställda inom rättsväsendet, regering och riksdag, samt till alla andra som intresserar sig för vad som ligger bakom brottsoffers benägenhet att vända sig till rättsväsendets myndigheter.

Fakta om publikationen

Författare: Lars Westfelt
Publikationsår: 2008

Rapport: 2008:12
Publikationsnummer: ISBN 978-91-85664-96-2
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-292

Kundkorg

Summa: