Nationella trygghetsundersökningen 2007. Teknisk rapport

Nationella trygghetsundersökningens (NTU:s) innehåll är omfattande och syftet med denna rapport är att ge en utförlig teknisk beskrivning av undersökningens genomförande och innehåll.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Om undersökningens urval och metod

Brottsligheten och otryggheten är samhällsproblem som uppmärksammas allt mer och det ställs allt högre krav på samhällets förmåga att motverka dessa problem. Därmed ökar även behoven av att kunna följa och analysera brottsligheten och otryggheten. I olika sammanhang slås det också fast att utvecklingen av rättsväsendet måste bygga på goda kunskaper om brottslighetens omfattning, sammansättning, utveckling och konsekvenser. Mot denna bakgrund fick Brå år 2005 i uppdrag av regeringen att i samarbete med övriga berörda myndigheter inom rättsväsendet planera och därefter genomföra en årligen återkommande brottsoffer- och trygghetsundersökning i Sverige. 

Målgrupp för denna rapport är läsare med specialintresse i de metodologiska aspekterna av undersökningen.

Fakta om publikationen

Författare: Annika Töyrä, Jennie Wigerholt
Publikationsår: 2008

Rapport: 2008:5
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-306

Kundkorg

Summa: