Rapportomslag Samverkan mot bidragsbedrägerier

Samverkan mot bidragsbedrägerier

Exemplet Västmanland och Skåne

Det fuskas med välfärdssystemens förmåner. I vilken omfattning råder det delade meningar om, men att fusket måste minskas och stramas åt är de flesta överens om. Det handlar om brott mot välfärdssystemen och om hur myndigheterna ska komma åt fusket.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Gemensam strategi mot bedrägerier

I Västmanland tog Försäkringskassan, åklagare och polis initiativ till diskussioner om anmälningar och bedrägerier mot Försäkringskassan. Samtalen resulterade i det som kallas Västmanlandsmodellen och som innebär att Försäkringskassan, Åklagarmyndigheten och Polisen samverkar och lär av varandra för att effektivisera hanteringen av bidragsbedrägerier.

Den här rapporten är en utvärdering av Västmanlandsmodellen och hur den fungerar i Västmanlands och Skåne län. Rapporten bygger på djupintervjuer med tjänstemän, analyser av förundersökningar och statistik. Sist i rapporten diskuteras hur Västmanlandsmodellen kan förbättras och eventuellt utvidgas till att inkludera fler utbetalande myndigheter, arbetslöshetskassor och kommuner.

Rapporten har finansierats av Delegationen mot felaktiga utbetalningar (FUT-delegationen).

Fakta om publikationen

Författare: Mattias Friström, Isabel Schoultz, Sandra Åslund, Lars Korsell
Publikationsår: 2008

Rapport: 2008:6
Publikationsnummer: ISBN 978-91-85664-92-4
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-312

Kundkorg

Summa: