Rapportomslag Idéskrift 16 - Trygghetsvandringar

Idéskrift 16. Trygghetsvandringar

Trygghetsvandringar är en flexibel metod för att upptäcka och åtgärda platser som upplevs som otrygga eller bedöms vara osäkra.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Många fördelar

Ett syfte med att genomföra en trygghetsvandring kan vara att stärka tryggheten så att fler vill och vågar röra sig i sitt närområde. Men trygghetsvandringarna handlar inte bara om trygghet och säkerhet. De kan också ses som ett demokratiskt instrument för att förmedla medborgarnas åsikter till beslutsfattare. För lokala brottsförebyggande råd och andra samverkansgrupper är trygghetsvandringar ett utmärkt sätt att samla in kunskap om ett område och få reda på vad medborgarna tycker om sin närmiljö.

Syftet med denna idéskrift är att sprida kunskapen kring trygghetsvandringar som metod och att visa på att trygghetsvandringar kan genomföras i olika miljöer och på olika sätt. Förhoppningen är att skriften stimulerar och inspirerar lokala brottsförebyggande aktörer, fastighetsägare, boende och andra att använda sig av trygghetsvandringar i det brottsförebyggande arbetet och i sin strävan att skapa en trygg och trivsam boendemiljö för alla.

Fakta om publikationen

Författare: Annette Wallqvist
Publikationsår: 2008

Publikationsnummer: ISBN 978-91-85664-94-8
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-325

Kundkorg

Summa: