Rapportomslag Diskriminering i rättsprocessen

Diskriminering i rättsprocessen

Både svensk och internationell forskning visar att personer med utländsk bakgrund kan missgynnas i mötet med många olika samhällsinstitutioner. Rättsväsendet är inget undantag.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Om de utsattas erfarenheter och upplevelser

År 2006 fick Brå i uppdrag av regeringen att undersöka hur diskriminering inom rättsväsendet kan gå till. Den här rapportens syfte är att visa exempel på hur misstänkta personer och brottsoffer med utländsk bakgrund kan bli missgynnade i rättsprocessen. Brå har sammanställt befintlig kunskap, undersökt de utsattas upplevelser av diskriminering och tagit del av de erfarenheter som åklagare, advokater, nämndemän, domare och rättstolkar har av förhållanden inom rättsväsendet som missgynnar personer med utländsk bakgrund. Rapporten gör dock ingen bedömning av hur vanligt förekommande sådana missgynnanden är.  

Diskriminering i rättsprocessen ger en bild av ett mångfacetterat och aktuellt problem. I slutet av rapporten presenteras förslag till åtgärder för att motverka diskriminering inom rättsväsendet.

Fakta om publikationen

Författare: Peter Martens, David Shannon, Nina Törnqvist
Publikationsår: 2008

Rapport: 2008:4
Publikationsnummer: ISBN 978-91-85664-88-7
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-333

Kundkorg

Summa: