Rapportomslag Kommunernas påverkansprogram och deras deltagare år 2004

Kommunernas påverkansprogram och deras deltagare år 2004

Det finns en stor efterfrågan på kunskap om vilka insatser som fungerar för ungdomar som döms till vård inom socialtjänsten. Mot den bakgrunden inledde Brå 2003 ett projekt för att försöka utvärdera effekterna av kommunernas påverkansprogram för unga lagöverträdare.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Intressant material men ingen komplett översikt

I samarbete med kommunerna samlades uppgifter in om innehållet i påverkansprogrammen. Avsikten var att se om olika typer av påverkansprogram hade olika bra effekt för ungdomar med olika problemprofiler. Vid bearbetningen av materialet visade det sig emellertid att det saknades förutsättningar för att göra en effektutvärdering. Det fanns inte ett antal distinkta programalternativ, där tillräckligt många ungdomar i varje typ av program deltagit för att effekterna skulle kunna jämföras.

Trots detta innehåller det insamlade materialet intressanta uppgifter som inte finns redovisade på annat håll, vilket gjort att Brå ändå valt att publicera materialet.  Det är vår förhoppning att rapporten kan vara av intresse för både socialtjänsten och rättsväsendet, liksom för andra som är intresserade av frågor kring ungdomar som begår brott.

Av olika skäl har det tagit lång tid att färdigställa rapporten och de uppgifter om påverkansprogrammen som den bygger på är nu inte helt färska. Det finns skäl att ha det i åtanke när man läser rapporten. Det går inte att utgående från den uttala sig om innehållet i kommunernas påverkansprogram år 2008.

Fakta om publikationen

Författare: Hanna Ginner-Hau
Publikationsår: 2008

Rapport: 2008:1
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-304

Kundkorg

Summa: