Rapportomslag Kameraövervakning och brottsprevention

Kameraövervakning och brottsprevention

Denna rapport går igenom ett antal studier om kameraövervakning från olika länder.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

En samlad bild av olika åtgärders effekter

Det är ofta svårt att orientera sig i den ständigt växande mängden forskning och på egen hand dra slutsatser. Bland annat gäller det forskningen om vilka effekter åtgärder har på brottsligheten. En teknik för att hitta rätt i forskningsfloran är systematiska metastudier, som denna genomgång av olika studier om kameraövervakning.

I metastudier sammanförs många utvärderingar från flera länder som bedöms leva upp till ett antal identifierade empiriska kriterier för att så säkert som möjligt mäta effekter.

Resultaten från utvärderingarna används för att räkna fram och teckna en samlad bild av vilka effekter som åtgärden har och inte har. Studierna är också värdefulla för att kunna bedöma under vilka förutsättningar som en viss åtgärd fungerar. Det handlar om att på ett systematiskt sätt väga samman resultat från många undersökningar för att få en säkrare generell bild av en åtgärds brottsförebyggande möjligheter och begränsningar.

Brå har därför börjat publiceringen av en rad av metaanalyser, där vi har engagerat internationella forskare att genomföra studierna för vår räkning. I denna studie har Brandon C. Welsh och David P. Farrington gjort en metaanalys av kameraövervakning baserad på 41 utvärderingar från 5 länder.

Brandon C. Welsh är docent vid Institutionen för straffrätt och kriminologi, University of Massachusetts, Lowell, USA. David P. Farrington är professor i kriminalpsykologi vid Kriminologiska institutionen, University of Cambridge.

Fakta om publikationen

Författare: Brandon C. Welsh, David P. Farrington
Publikationsår: 2008

Rapport: 2007:29
Publikationsnummer: ISBN 978-91-85664-85-6
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-301

Kundkorg

Summa: