Rapportomslag Ungdomar och brott i Sveriges län 1995-2005

Ungdomar och brott i Sveriges län 1995-2005

Ungdomars brottslighet väcker stort intresse i den kriminalpolitiska debatten. De flesta brott unga begår eller utsätts för upptäcks aldrig av vuxenvärlden.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Regionala skillnader

En viktig källa för att beskriva ungdomsbrottsligheten är den nationella skolundersökningen som genomförts vartannat år mellan 1995 och 2005. Här uppger niondeklassare anonymt sina erfarenheter av brott.

I Ungdomar och brott i Sveriges län 1995—2005 redovisar Brå för första gången regionala skillnader i ungdomars självrapporterade brottslighet och utsatthet för brott.

Rapporten redogör för vilka län som uppvisar lägre eller högre nivåer av ungdomsbrottslighet än riksgenomsnittet. Vidare ges svar på hur utvecklingen av ungdomars brottslighet ser ut i länen och hur denna utveckling förhåller sig till rikstrenden.

Fakta om publikationen

Författare: Li Eriksson, Felipe Estrada
Publikationsår: 2007

Rapport: 2007:30
Publikationsnummer: ISBN 978-91-85664-86-3
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-274

Kundkorg

Summa: