Rapportomslag Korruptionens struktur i Sverige

Korruptionens struktur i Sverige

"Den korrupte upphandlaren" och andra fall om mutor, bestickning och maktmissbruk.

Många brott begås av och drabbar människor utan makt och inflytande. Korruptionens struktur i Sverige handlar i stället om brott där gärningspersonerna — muttagarna — missbrukar sin makt och om mutgivarna som vill att andra ska missbruka sin makt.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Kartläggning av brottsligheten

Rapporten innehåller en genomgång av den kända korruptionsbrottsligheten, av sådana fall som har satt avtryck i brottsmisstankar och ärenden hos Riksenheten mot korruption inom Åklagarmyndigheten. 

I rapporten frågas också vilken korruptionsbrottslighet som rimligtvis finns i Sverige men som av olika skäl inte kommer upp till ytan. Det sker genom att man jämför Riksenhetens ärenden med vad internationell forskning säger om korruption i västerländska demokratier.

Tjänster, gentjänster, mutor, gåvor — korruptionen har många ansikten och på senare år har korruption blivit ett allt hetare kriminalpolitiskt ämne, både nationellt och internationellt.

Korruptionens struktur i Sverige innehåller den första systematiska inventeringen av den upptäckta korruptionsbrottsligheten i Sverige och den första analysen av var den dolda brottsligheten kan finnas. Rapporten diskuterar också strategier och metoder för att motverka korruption.

Fakta om publikationen

Författare: Monika Karlsson, Lars Korsell
Publikationsår: 2007

Rapport: 2007:21
Publikationsnummer: ISBN 978-91-85664-75-7
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-287

Kundkorg

Summa: