Rapportomslag Fusk med a-kassa

Fusk med a-kassa

Motiv, omfattning och åtgärder

Rapporten undersöker fusket med en av de många ersättningarna i Sveriges välfärdssystem, nämligen arbetslöshetsförsäkringen. Den berör det fusk som sker när personer uppbär arbetslöshetsersättning och samtidigt arbetar svart.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Dubbelt fusk

Det är en kombination som brukar benämnas det dubbla fusket eftersom man både får pengar man inte har rätt till och undanhåller pengar som borde beskattas. Det är därför av intresse att minska denna, mycket svårkontrollerade, brottslighet.

Rapporten beskriver attityder hos ersättningstagare och fuskare, den ger en bild av hur fusket kan se ut och den innehåller beräkningar av storleken på de felaktiga utbetalningarna. Studien belyser ett område som vi tidigare inte haft mycket kunskap om och visar att arbetslöshetskassorna varje år felaktigt betalar ut mellan en och en och en halv miljard kronor till följd av svart arbete. Sist i rapporten föreslås åtgärder för att minska omfattningen av denna typ av brottslighet.

Rapporten är resultatet av ett samarbete mellan Brottsförebyggande rådet och Skatteverket och har finansierats av delegationen för felaktiga utbetalningar (FUT-delegationen).

Fakta om publikationen

Författare: Johanna Hagstedt, Annika Persson, Håkan Malmer, Lars Korsell
Publikationsår: 2007

Rapport: 2007:23
Publikationsnummer: ISBN 978-91-85664-80-1
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-256

Kundkorg

Summa: