Rapportomslag Fina fasader med fixade fakturor

Fina Fasader med Fixade Fakturor - Kriminella entreprenader i byggbranschen

Byggbolag som brottsverktyg

Svart arbete i byggbranschen har beskrivits som ett problem i flera decennier och skattefusket hindrar en ärlig och öppen konkurrens på marknaden. Denna rapport undersöker problemet utifrån ett bredare perspektiv.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning
Hederliga företagare riskerar att bli utkonkurrerade av oseriösa entreprenörer som använder sig av svart arbetskraft och därmed dumpar priserna. Dessutom omsätter handeln med svart arbetskraft stora summor pengar som aldrig beskattas. Problemet med svart arbetskraft i byggbranschen är därmed ett område som hittills har kommit att handla om framför allt skattebortfall. Stora belopp som aldrig redovisas gör det angeläget för myndigheter att angripa problemet ur ett skatterättsligt perspektiv. Detta har lett till att bilden av brotten till stor del har fokuserats kring bolag och frågan om vilket bolag som bör beskattas för det utförda arbetet.

I denna rapport diskuteras den organiserade handeln med svart arbetskraft främst ur ett annat perspektiv, där gärningspersoner och andra aktörer får ett större utrymme. Sett ur detta perspektiv framstår de inblandade bolagen snarare som brottsverktyg. Detta fokus ger också större möjlighet att belysa kopplingar till andra typer av brott som inte vanligen förknippas med ekonomisk brottslighet, exempelvis våld, hot och korruption.

Fakta om publikationen

Författare: Anna Carlström, Henrik Lantz Hedström
Publikationsår: 2007

Rapport: 2007:18
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-265

Kundkorg

Summa: