Rapportomslag Utökad användning av elektronisk fotboja inom kriminalvården

Utökad användning av elektronisk fotboja inom kriminalvården

Slutrapport

Den 1 april år 2005 fick kriminalvården utökade möjligheter att låta personer som dömts till fängelse avtjäna hela eller delar av straffet genom intensivövervakning i hemmet med elektronisk fotboja, så kallad IÖV och IÖV-utsluss. Brå har haft i uppdrag att utvärdera reformen.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Den tredje och sista rapporten

Utvidgningen gällde både vilka som kunde få IÖV och IÖV-utsluss och den möjliga fängelsetid som kan ersättas av intensivövervakning i hemmet.

Brå har haft i uppdrag av regeringen att utvärdera reformen, och detta är slutredovisningen i en serie av tre rapporter. Den belyser bland annat vilka effekter verkställigheterna haft på klienternas sociala situation och på återfall i brott.

Fakta om publikationen

Författare: Fredrik Marklund, Inka Wennerberg
Publikationsår: 2007

Rapport: 2007:19
Publikationsnummer: ISBN 978-91-85664-74-0
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-266

Kundkorg

Summa: