Rapportomslag Nationella trygghetsundersökningen 2006 - Teknisk rapport

Nationella trygghetsundersökningen 2006

Teknisk rapport

År 2005 fick Brå i uppdrag att, i samarbete med övriga berörda myndigheter inom rättsväsendet, planera och genomföra en årligen återkommande brottsoffer- och trygghetsundersökning. Den genomfördes för första gången år 2006, och denna rapport beskriver undersökningens metod.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Omfattande telefonintervjuer

Ett av de främsta syftena med NTU är att skapa ett komplement till uppgifterna om anmälda brott. Resultaten ska kunna användas för att bedöma brottsutvecklingen. Andra viktiga syften är att få nationella indikatorer på utvecklingen när det gäller allmänhetens upplevelse av otrygghet samt ökad kunskap om utsattheten för brott och brottsoffers erfarenheter, exempelvis i fråga om mötet med rättsväsendet. Ytterligare ett syfte är att få en bild av allmänhetens förtroende för myndigheter inom rättsväsendet.

Arbetet med att utforma undersökningen har bedrivits av Brå i samarbete med Brottsoffermyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården, Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten. Undersökningen har huvudsakligen utförts i form av telefonintervjuer riktade till ett slumpmässigt urval av befolkningen. Datainsamlingen har genomförts av Statistiska centralbyrån. För undersökningens resultat hänvisas till huvudrapporten (Brå, 2007:14).

Fakta om publikationen

Författare: Annika Töyrä
Publikationsår: 2007

Rapport: 2007:15
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-273

Kundkorg

Summa: