Rapportomslag Barn som begår brott

Barn som begår brott

Polisens hantering av misstänkta personer under femton år

I den allmänna debatten finns ett stort intresse för frågan om hur samhället bör reagera när barn begår brott. Brå har i denna rapport studerat vilka brott som begås av barn under femton år och vilka av dem som utreds av polisen.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Vilka brott utreds?

Behovet av tidiga insatser för att förhindra fortsatt brottslighet lyfts ofta fram. Samtidigt är kunskapen om brott begångna av barn under femton år mycket begränsad eftersom de inte är straffrättsligt ansvariga för sina gärningar.

Brå har i denna rapport studerat vilka brott som begås av barn under femton år och vilka av dem som utreds av polisen.

Även Socialtjänstens syn på värdet av polisutredningarna har undersökts.

Fakta om publikationen

Författare: Jonas Öberg
Publikationsår: 2007

Rapport: 2007:16
Publikationsnummer: ISBN 978-91-85664-69-6
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-263

Kundkorg

Summa: