Rapportomslag Misshandel mellan obekanta - Kan fler brott klaras upp?

Misshandel mellan obekanta — kan fler brott klaras upp?

Del 1

Misshandel av en obekant person är ett brott som sällan blir uppklarat. Med tanke på att det är ett brott som ofta drabbar den enskilde mycket påtagligt kan man fråga sig om inte fler anmälningar borde kunna utredas av polisen.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Svårt att hitta den skyldige

I Sverige anmäls varje år runt 800 000 så kallade mängdbrott som stöld, skadegörelse och misshandel av obekant. I endast mellan 5 och 10 procent av fallen binds en gärningsman till brottet. Majoriteten av dessa brott kommer aldrig särskilt långt i rättskedjan utan sorteras bort av polisen i ett tidigt skede. I den här rapporten har Brottsförebyggandet rådet (Brå) på uppdrag av Rikspolisstyrelsen koncentrerat sig på brottet misshandel och studerat vilka misshandelsanmälningar av obekant gärningsman som polisen utreder samt i vilken utsträckning det finns fler anmälningar som borde utredas utifrån att de har goda förutsättningar att klaras upp.

Studien bygger på en genomgång av närmare 400 anmälningar i två polismyndigheter. Resultaten tyder på att polisen utreder en relativt stor del av de grövre misshandelsbrotten som har förutsättningar att utredas, men att det också finns en betydande potential att klara upp flera av de övriga anmälningarna. Rapporten avser att vara en källa till kunskap för polisen i  deras målsättning att öka uppklaringen av mängdbrotten.

Fakta om publikationen

Författare: Anna Eksten
Publikationsår: 2007

Rapport: 2007:12
Publikationsnummer: ISBN 978-91-85664-72-6
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-277

Kundkorg

Summa: