Rapportomslag Nationella trygghetsundersökningen 2006

Nationella trygghetsundersökningen 2006

De första resultaten om utsatthet, trygghet och förtroende

Brottsligheten och otryggheten är samhällsproblem som får stor uppmärksamhet och det ställs allt högre krav på samhällets förmåga att hantera dessa problem. Medborgarnas utsatthet för brott, deras trygghet och deras erfarenheter av rättsväsendet är ett naturligt fokus för kriminalpolitiken.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Den första nationella trygghetundersökningen

Det är viktigt med detaljerad kunskap om vilka grupper i samhället som är mest utsatta för brott, vilka som i störst utsträckning är påverkade av oro för brott och vilket förtroende som medborgarna har för rättsväsendet. Denna kunskap ger samhället möjlighet att satsa på brottsförebyggande åtgärder där de behövs mest.

Den nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brå fått i uppdrag att genomföra är tänkt att vara en årligen återkommande brottsoffer- och trygghetsundersökning i Sverige. Undersökningen genomförs i form av telefonintervjuer till ett stort slumpmässigt urval av befolkningen (16—79 år) och handlar om allmänhetens utsatthet och oro för olika typer av brott, deras känsla av trygghet och förtroende för rättsväsendet. Denna rapport beskriver resultaten från den undersökning som genomfördes år 2006.

Fakta om publikationen

Författare: Madeleine Blixt, Malena Carlstedt, Annika Töyrä
Publikationsår: 2007

Rapport: 2007:14
Publikationsnummer: ISBN 978-91-85664-68-9
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-272

Kundkorg

Summa: