Rapportomslag Det grova våldet i sjukvårdsdata

Det grova våldet i sjukvårdsdata

En metodstudie

Det finns ett stort behov av kunskap om hur brottsligheten sammantaget och i dess delar utvecklas. Denna rapport testar möjligheten att följa brottsutvecklingen med hjälp av data från sjukvården.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Svårt att bedöma utvecklingen

Hur brottsutvecklingen ser ut är väsentlig kunskap i arbetet med att rikta in samhällets åtgärder mot brottsligheten och för att följa upp de åtgärder som vidtas mot brottsligheten. I vissa delar av det kriminologiska forskningsfältet är kunskapsläget gott. Genom kriminalstatistiken och specialstudier går det med förhållandevis stor säkerhet att slå fast om exempelvis bostadsinbrotten eller det så kallade dödliga våldet under en följd av år ökar, minskar eller ligger still. För vissa brottstyper finns det till och med möjlighet att följa utvecklingen månad för månad. Men i flera delar är bedömningsunderlaget osäkrare, främst eftersom delar av brottsligheten inte har några brottsoffer i vanlig mening, sker i det fördolda eller av annan anledning inte fångas av de etablerade metoderna som används för att följa brottsligheten. Det här är en situation som vi i Sverige delar med andra länder.

Ett område där det finns behov av bättre kunskap om utvecklingen är det grova våldet. Därför har Brå genomfört denna metodstudie, där en av många tänkbara möjligheter att följa det grova våldet med hjälp av sjukvårdsdata prövas och där några kvarstående frågor noteras. Studien utmynnar således inte i tolkningar över hur den grova brottsligheten har utvecklats eller i slutsatser om eller hur sjukvårdsdata bör användas för att följa och bedöma våldsutvecklingen. Målgruppen för rapporten är forskare och andra med intresse för att utveckla metoder för att mäta och följa våldsutvecklingen.

Fakta om publikationen

Författare: Eckart Kühlhorn, Erik Grevholm
Publikationsår: 2007

Rapport: 2007:13
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-257

Kundkorg

Summa: