Misshandel per dag och tid på dygnet, åren 2002, 2004 och 2006

På storhelger som valborg, nyår och midsommar polisanmäls långt fler misshandelsbrott än på årets andra dagar. Men även under helger efter lön anmäls fler misshandelsbrott än normalt.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Flest brott under storhelger

I genomsnitt polisanmäls 207 misshandelsbrott per dag i Sverige. De dagar där det anmäls flest misshandelsbrott är nyårshelgen med nästan 600 brott per dag och valborgshelgen med drygt 540 brott per dag. Av veckans dagar anmäls flest brott på lördagar och därefter söndagar. Huvuddelen av brotten har ägt rum under natten mot lördag respektive natten mot söndag. Lördagar i samband med lön är det särskilt många anmälningar.

Anmälningarna om misshandel mot man och mot kvinna följer mönstret, det vill säga flest anmälda misshandelsbrott under nyår, valborg, lördagar och söndagar. När det gäller unga i åldersgruppen 7—14 år är mönstret annorlunda, där avser anmälningar misshandelsbrott begångna under måndag—fredag. Även tidpunkten på dygnet är olika mellan vuxna och unga. För vuxna ägde 57 procent av misshandelsbrotten rum mellan klockan 22—06. I åldersgruppen 7—14 år har huvuddelen av misshandelsbrotten begåtts under dagtid eller tidig kväll.

Fakta om publikationen

Författare: Leif Petersson
Publikationsår: 2007

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-283

Kundkorg

Summa: