Rapportomslag Medling vid brott - En handbok

Medling vid brott. En handbok

Denna handbok i medling är en hjälp för dig som är medlare eller medlingssamordnare. Den fungerar både som allmän kunskapskälla och som uppslagsbok när du behöver information om särskilda moment i medlingen.

Konkreta tips

Boken berättar vad medling är och om tankarna bakom medling. Här finns aktuella lagar och förklarande kommentarer till dem. Boken beskriver hela medlingsprocessen — från det att ärendet kommer till medlingsverksamheten till uppföljning av avtal — och medlarens roll i processens olika delar. Den ger också råd om hur en bra medlingsverksamhet kan organiseras och tips på viktiga samverkansparter.

I bilagorna finns konkreta idéer om hur kontakterna med gärningsperson och brottsoffer kan tas, råd om förmöten och medlingsmöten samt förslag till avtalsblankett. I slutet av boken finns namn och adresser till aktuella myndigheter.

Fakta om publikationen

Författare: Niklas Odén, Lottie Wahlin, Eleonore Lind, Eva Carling
Redaktör Lottie Wahlin
Publikationsår: 2007

Publikationsnummer: ISBN 978-91-85664-57-3
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-275

Kundkorg

Summa: