Rapportomslag Medling vid brott - En handbok

Medling vid brott. En handbok

Denna handbok i medling är en hjälp för dig som är medlare eller medlingssamordnare. Den fungerar både som allmän kunskapskälla och som uppslagsbok när du behöver information om särskilda moment i medlingen.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Konkreta tips

Boken berättar vad medling är och om tankarna bakom medling. Här finns aktuella lagar och förklarande kommentarer till dem. Boken beskriver hela medlingsprocessen — från det att ärendet kommer till medlingsverksamheten till uppföljning av avtal — och medlarens roll i processens olika delar. Den ger också råd om hur en bra medlingsverksamhet kan organiseras och tips på viktiga samverkansparter.

I bilagorna finns konkreta idéer om hur kontakterna med gärningsperson och brottsoffer kan tas, råd om förmöten och medlingsmöten samt förslag till avtalsblankett. I slutet av boken finns namn och adresser till aktuella myndigheter.

Fakta om publikationen

Författare: Niklas Odén, Lottie Wahlin, Eleonore Lind, Eva Carling
Redaktör Lottie Wahlin
Publikationsår: 2007

Publikationsnummer: ISBN 978-91-85664-57-3
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-275

Kundkorg

Summa: