Rapportomslag Vuxnas sexuella kontakter med barn via Internet

Vuxnas sexuella kontakter med barn via Internet

Omfattning, karaktär, åtgärder

Brå har undersökt vilken roll Internet spelar som sexuellt kontaktverktyg mellan vuxna och barn. Rapporten ger en bild av köns- och åldersfördelning bland dem som initierar de sexuella kontakterna, vad som kännetecknar de barn och ungdomar som har blivit kontaktade samt vilken typ av sexuella övergrepp som de utsätts för.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Han la till mig på MSN och började tjata om att jag skulle klä av mig framför webcammen. Så frågade han om jag var kåt...

Så kan en ungdom beskriva en sexuell
kontakt med en vuxen via Internet.

Internet ett verktyg för att ta kontakt

Många svenska barn och ungdomar blir någon gång utsatta för övergrepp via Internet i form av sexuella chattmeddelanden, försök att få dem att posera nakna framför en webbkamera eller blottning via webbkameran. En del blir utsatta för sexuella övergrepp utanför nätet av vuxna som kontaktat dem via Internet.

Brå har undersökt vilken roll Internet spelar som sexuellt kontaktverktyg mellan vuxna och barn. Rapporten ger en bild av köns- och åldersfördelning bland dem som initierar de sexuella kontakterna, vad som kännetecknar de barn och ungdomar som har blivit kontaktade samt vilken typ av sexuella övergrepp som de utsätts för.

Brås kartläggning visar att det behövs en kraftsamling för att motverka vuxnas sexuella kontakter med barn via Internet i Sverige. Det behövs mer utbildning och information för barn, föräldrar och allmänhet, och Internetbranschaktörer kan förbättra skyddet för barn när de vistas på Internet. Tillsammans med ny lagstiftning och polisiära åtgärder för att upptäcka och utreda dessa brott bör åtgärderna ligga till grund för en långsiktig strategi mot vuxnas kontaktsökande med barn i sexuella syften.

Fakta om publikationen

Författare: David Shannon
Publikationsår: 2007

Rapport: 2007:11
Publikationsnummer: ISBN 978-91-85664-65-8
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-262

Kundkorg

Summa: