Rapportomslag Idéskrift 15 - Brottsoffer

Idéskrift 15. Brottsoffer

Perspektiv på det brottsförebyggande arbetet

Vem som helst kan drabbas av brott och den som utsätts påverkas på flera olika sätt. Många behöver ett kvalificerat stöd för att bearbeta det som hänt.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Brås nationella trygghetsundersökning

Det är viktigt att det finns ett brett och lättillgängligt brottsofferstöd. Det finns också många fördelar med att samordna det brottsofferstödjande och det brottsförebyggande arbetet. Syftet med denna idéskrift är att inspirera till en fortsatt utveckling av projekt där både brottsofferperspektivet och det brottsförebyggande perspektivet uppmärksammas.

Skriften vänder sig till alla som arbetar med brottsförebyggande och brottsofferstödjande verksamheter på lokalnivå.

Fakta om publikationen

Författare: Malin Nääs
Publikationsår: 2007

Publikationsnummer: ISBN 978-91-85664-60-3
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-286

Kundkorg

Summa: