Rapportomslag Brott under ytan

Brott under ytan

En undersökning om fornminnesbrott i Sverige. Brå-rapport i samarbete med Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen på Gotland.

Under senare år har Brå tagit fram två rapporter som belyser problemen med kulturarvsbrott: Brottsplats kyrkan och Cultural Heritage Crime — the Nordic Dimension. Denna tredje rapport undersöker plundring och skadegörelse mot fasta fornlämningar.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Internationell brottslighet

De tidigare studierna visade bland annat att stölderna av kulturhistoriskt unika föremål från våra kyrkor inte är isolerade företeelser koncentrerade till några områden i Norrland utan ett nationellt problem med stölder och inbrott över hela landet.

I denna rapport undersöker Brå fornminnesbrotten. Det handlar lite förenklat om plundring eller skadegörelse och annan påverkan på fasta fornlämningar, till vilka också mer än 100 år gamla vrak räknas. På ett internationellt plan är denna brottslighet ett mycket stort problem och på sina håll får nog kulturarvet anses vara direkt hotat. Hur det ser ut i Sverige är den angelägna fråga som ställs i detta arbete. Är vi drabbade av grav- och vrakplundrare?

Rapporten har tagits fram i samarbete med Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och länsstyrelsen på Gotland.

Fakta om publikationen

Författare: Linda Källman, Majvor Östergren, Jenny Andersson, Lars Korsell
Publikationsår: 2007

Rapport: 2007:5
Publikationsnummer: ISBN 978-91-85664-59-7
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-260

Kundkorg

Summa: