Rapportomslag Förtroendet för rättsväsendet

Förtroendet för rättsväsendet

Resultat från Nationella trygghetsundersökningen, 2006

Allmänhetens förtroende för rättsväsendet är viktigt både för dess legitimitet och för dess möjlighet att arbeta effektivt. Misstro mot hela eller delar av rättsväsendet kan i förlängningen få negativa följder även för övriga samhällslivet.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Svagare förtroende inom vissa grupper

Den Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brå fått i uppdrag att genomföra, kan besvara frågor om hur förtroendet ser ut och hur det utvecklar sig, om det finns grupper i samhället med särskilt svag tilltro till rättsväsendet och vilka faktorer det är som har betydelse för människors inställning. Sådan kunskap är betydelsefull för att kunna motverka misstro och förstärka allmänhetens förtroende. I denna rapport beskrivs allmänhetens förtroende för rättsväsendet utifrån den första datainsamlingen i NTU, år 2006.

Fakta om publikationen

Författare: Madeleine Blixt
Publikationsår: 2007

Rapport: 2007:9
Publikationsnummer: ISBN 978-91-85664-63-4
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-281

Kundkorg

Summa: